Faktura VAT marża – jakie dane powinna zawierać?

Pomiędzy fakturą VAT a fakturą VAT marża istnieje sporo różnic. Zasadniczą jest podstawa opodatkowania, którą dla zwykłej faktury stanowi całkowita wartość towaru lub usługi a dla faktury VAT marża jest to wartość prowizji. Faktura marża – co trzeba wiedzieć na jej temat i jakie elementy powinna zawierać?

Faktura marża — najważniejsze informacje

Ten sposób rozliczania podatku jako podstawę jego odliczenia przyjmuje wartość marży danego towaru lub usługi. Można go stosować zaledwie w kilku rodzajach działalności, szczegółowo określonych ustawą, związanych z handlem i usługami. Są to: usługi turystyczne, sprzedaż towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz dzieł sztuki. Szczegółowe zasady dla poszczególnych przedsiębiorców znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ponieważ podatek VAT odprowadzany jest od wartości marży, przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia go na podstawie faktur zakupu. Podatek odprowadzany jest jedynie na poziomie sprzedaży towaru lub usługi.

Faktura marża – co powinno się na niej znaleźć?

Faktura marża to dokument uproszczony w porównaniu ze zwykłą fakturą dokumentującą sprzedaż. Obowiązkowo powinny się na niej znaleźć dane sprzedawcy i nabywcy takie jak nazwa, adres oraz NIP, data wystawienia dokumentu i data sprzedaży, numer faktury, nazwa towaru lub usługi, jednostka miary wraz z ilością sprzedanych towarów, ogólna kwota należności. Dodatkowo przepisy wymagają umieszczenia specjalnej adnotacji, która określa sposób rozliczenia oraz identyfikację przedmiotu transakcji, np. dla sprzedaży antyków będzie to treść „procedura marży — przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

W przypadku usług turystycznych przedmiot sprzedaży może być objęty częściowo podstawową stawką VAT w wysokości 23% i częściowo stawką 0%. Jak to możliwe? Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy część usług świadczonych na rzecz klienta w ramach np. jednej wycieczki, organizowanej przez biuro podróży, odbywa się poza granicami Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dotyczące podobnych sytuacji w poszczególnych branżach reguluje ustawa o VAT.