Jak zacząć inwestować?

Czasem, aby pomnożyć swoją gotówkę i zapewnić sobie w przyszłości zabezpieczenie finansowe, ludzie decydują się na inwestycję, która przybiera różną formę. Jednak, część z nas nie posiada podstawowej wiedzy na temat skutecznego inwestowania. Dlatego też, warto wiedzieć w jaki sposób rozpocząć przygodę z inwestycjami.

Jak zacząć inwestować?

1. Przemyśl cel i potrzeby

Warto poświęcić czas na przemyślenie tego, czego naprawdę oczekuje się od inwestycji. Trzeba przeanalizować swoje możliwości, potrzeby oraz cele. Ponadto, sprawdzić próg ryzyka oraz prześwietlić najbliższe formy inwestycji.

2. Jaki czas inwestycji

Ramy czasowe różnią się w zależności od celów inwestycji. Przede wszystkim na termin inwestycji wpływa rodzaj podejmowanego ryzyka. Dobrym przykładem są dwa przypadki:

  • Jeśli dana osoba oszczędza na lokatę mieszkaniową i planuje jej zakup za kilka lat, inwestycje takie jak akcje lub fundusze nie będą odpowiednie, ponieważ ich wartość rośnie lub spada. Tym samum, należy pieniądze odkładać na konto oszczędnościowe.
  • Jeśli dana osoba oszczędza na swoją emeryturę (np.za 25 lat) można nie przejmować się krótkoterminowymi spadkami inwestycji, a zająć się długoterminowymi zyskami.

3. Plan inwestycji

Kiedy wiadomo już jaki jest cel inwestycji, należy oszacować próg podejmowanego ryzyka, a więc przygotować plan inwestycji. Po pierwsze, pomoże to w zidentyfikowaniu produktów, które mogą okazać się przydatne. Po drugie, na początku warto inwestować w produkty o niskim ryzyku. Po trzecie, jeśli koncepcja inwestowania zostanie już przyswojona, można rozpocząć inwestować w fundusze powiernicze. W tym aspekcie, można uwzględnić inwestycje o wyższym ryzyku tylko po zgromadzeniu inwestycji o niskim i średnim ryzyku. Jednak trzeba pamiętać, że utrata części pieniędzy jest wysoka.

4. Dywersyfikacja zasobów

To podstawowa zasada inwestowania. Jej celem jest zwiększenie szansy na lepszy zwrot, ale również świadomość większego ryzyka. Dzięki poprawnym zarządzaniu ryzykiem i zyskiem, można rozdzielić swoje pieniądze na różne typy inwestycji i sektory, których ceny niekoniecznie idą w tym samym kierunku. Może to pomóc w wygładzeniu zysków przy jednoczesnym osiągnięciu wzrostu i zmniejszeniu ogólnego ryzyka w portfelu.

5. Sprawdzenie inwestycji

Zakup inwestycji takich jak pojedyncze akcje wiąże się z nieuniknioną potrzebą korzystania z usług maklerskich i płatnością za transakcje. W przypadku zdecydowania się na fundusze inwestycyjne należy przygotować pieniądze na opłaty związane z prowadzeniem konta. Ponadto, każda porada finansowa jest odpłatna. W konsekwencji, niezależnie od tego, czy korzysta się z usług maklerów giełdowych, funduszy inwestycyjnych czy doradców, opłaty są oczywistością i różnią się w zależności od firmy.

Inwestycje, które należy omijać

Przede wszystkim należy unikać produktów wysokiego ryzyka, szczególnie jeśli dopiero rozpoczyna się przygodę z inwestowaniem. Co więcej, należy uwzględniać produkty o podwyższonym ryzyku dopiero po zgromadzeniu środków na inwestycje o niskim i średnim ryzyku.