Jak system ERP wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem?

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem trudno wyobrazić sobie bez technologii IT. Najlepsze oprogramowania i aplikacje wspomagają przedsiębiorców na wszystkich etapach planowania procesów oraz ich realizacji. Proponowane przez system ERP kompleksowe planowanie zasobami materialnymi i ludzkimi uznawane jest za wiodące wśród innych programów tego typu dostępnych na rynku.

Enterprise Resource Planning – czym jest system ERP?

ERP jest metodą planowania zarządzania wszystkimi zasobami firmy. Zarówno zasoby materiałowe, jak i ludzkie są w systemie ERP poddawane dokładnej analizie, na podstawie której można odpowiednio planować i wykonywać wszystkie zadania.

Początek prac z aplikacjami do zarządzania zasobami przypadł na lata 60-te ubiegłego stulecia. Najpierw wykorzystywano w przedsiębiorstwach produkcyjnych program IC, który wspomagał gospodarkę magazynową. Następnie pojawiło się oprogramowanie MRP i MRP II, które poza kontrolą zapasów planowało procesy przedprodukcyjne, następnie produkcję i dystrybucję produktów gotowych.Wzbogacenie oprogramowania o funkcje obsługi planowania zasobami w zakresie finansów, księgowości, kadr i obsługi klienta przyniosło efekt w postaci wielozadaniowego systemu ERP.

Gdzie można wykorzystać ERP?

Pierwsze programy do planowania zasobami opracowano z myślą o sektorze produkcji. Dziś systemy ERP spotkać można w wielu innych obszarach gospodarczych. Współcześnie ERP skutecznie wspomaga:
• Magazynowanie; zarządzanie zapasami; zaopatrzenie; śledzenie dostaw;
• Planowanie i przebieg procesu produkcji;
• Sprzedaż;• Relacje z klientami;
• Księgowość i finanse;
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – płace, kadry;
• Logistykę;
• Transport;
• Systemy kontroli;
• Zarządzanie projektami.

W swojej pracy system wykorzystuje ogromną ilość danych gromadzonych i przetwarzanych w poszczególnych działach. System dane te segreguje, porządkuje i dokonuje selekcji pod względem przydatności.

Działając w sposób zintegrowany system ERP pozwala wszystkim użytkownikom zaciągać dane pochodzące z różnych źródeł. Wspomaganie każdego procesu zachodzącego w firmie jest poprzedzane gruntowną analizą, po której system dokonuje wyboru najbardziej optymalnych i opłacalnych rozwiązań.

System ERP dla małych i dużych firm

Wielu przedsiębiorców uważa, że ERP to rozwiązania dla wielkich fabryk. Tymczasem zarządzanie zasobami powinno być wspomagane również w mniejszych firmach, gdzie złożoność procesów nie ułatwia podejmowania decyzji.

Oprogramowanie ERP w ofercie rynkowej najczęściej ma formę systemu modułowego. Oznacza to możliwość zakupu oprogramowania w częściach. Można wybrać te obszary, które nas interesują i zakupić licencję na którą aktualnie możemy sobie pozwolić. Modułowa budowa systemu pozwala na rozłożenie wydatku w czasie oraz nabranie doświadczenia w zakresie obsługi oprogramowania.

Firmy zakupujące licencję ERP mogą liczyć na wszechstronną pomoc na etapie wdrażania systemu, a następnie na opiekę w trakcie jego wykorzystywania.