Dlaczego system ERP usprawnia procesy magazynowe?

Firmy potrzebują czasu na przekształcenie zapasów w sprzedaż. Powstałe zapasy mogą znacznie obniżyć marże firmy. Dla osób działających w branży produkcyjnej, dystrybucyjnej lub logistycznej, zarządzanie magazynem jest jednym z głównych obszarów. Nowoczesne rozwiązania oprogramowania ERP, oferują firmom z tych branż efektywne i łatwe w użyciu funkcje.

System ERP – funkcje

Dzięki pełnej integracji procesów magazynowych i logistycznych w systemie zarządzania towarami, można zobaczyć swoje ruchy magazynowe bezpośrednio we wzorcu artykułu. Poniżej inne funkcje ERP, które mają wpływ na poprawę zarządzania magazynem:

– Śledzenie i zarządzanie zapasami
– Sprzedaż i zarządzanie zamówieniami
– Zarządzanie magazynem i relokacja
– Przepływy pracy do mapowania zapewnienia jakości przy odbiorze towarów
– Funkcjonalność e-commerce
– Integracja z innymi aplikacjami
– Indywidualne oceny i analizy
– Interaktywne zarządzanie działaniami w czasie rzeczywistym
– Śledzenie serii, śledzenie partii i planowanie kompletacji
– Interfejsy RFID, MDE i skanera kodów kreskowych

Przejrzyste zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym

W przypadku większości firm wdrożenie systemu magazynowego ERP może rozwiązać typowe problemy, zwłaszcza gdy wiele procesów jest żmudnie wykonywanych ręcznie. Automatyzacja poprzez oprogramowanie to sprawdzona metoda usprawnienia procesów magazynowych i logistycznych. Systemy ERP mogą przejąć znaczną część tej kontroli automatyzacji.

System ERP z funkcjami magazynowania i logistyki śledzą zapasy, automatycznie aktualizują zmiany i eliminują ryzyko utraty zapasów. System daje dostęp do danych o zasobach w czasie rzeczywistym, których można użyć do prognozowania popytu i identyfikowania trendów. Pozwala to na utrzymanie niskiego poziomu zapasów i szybsze przemieszczanie produktów przez magazyn. Nawet w przypadku wycofania produktów system ERP szybko zidentyfikuje dane produkty i zablokuje ich wysyłkę. Wspomagane komputerowo łączenie towarów i powierzchni magazynowych zapewnia niezbędną przejrzystość zapasów. Można jeszcze bardziej obniżyć koszty dzięki planowaniu just-in-time, dzięki czemu zawsze na stanie będą tylko niezbędne zapasy.

Optymalizacja kompletacji

Dzięki oprogramowaniu ERP wspieranemu przez współrzędne lokalizacji magazynu, pracownicy znacznie sprawniej poruszają się po magazynie podczas kompletacji zamówień. Zamiast drukowanych list pobrań można również używać urządzeń mobilnych ze skanerami. Dzięki temu pracownicy mogą realizować zamówienia bez marnowania czasu i zbędnych tras.

Optymalizacja procesu kompletacji jest ważnym elementem w logistyce magazynowej. System ERP może mapować proces kompletacji z odpowiednimi kluczowymi wartościami, takimi jak czas kompletacji, w celu skrócenia czasu przetwarzania zamówień, a tym samym kosztów.

Skuteczne wsparcie zespołu dla wyższej produktywności

Systemy ERP wspierają szkolenie nowych członków zespołu, ponieważ opierają się na standardach specyficznych dla firmy. Powoduje to mniej błędów i pozostawia więcej czasu na czynności produktywne.

Ponadto można śledzić wszystkie materiały, produkty i sprzęt, aby usprawnić przepływ pracy. Oprogramowanie ERP oferuje również znacznie wyższą dokładność, ponieważ zmniejsza się ryzyko nadmiarowości danych i nieprawidłowego wprowadzania. Dzięki przydzieleniu pracowników magazynu do lokalizacji magazynowych zapewniona jest wydajna realizacja zamówień.