Bezpieczne okna – jak je wybrać?

łukasz - eurocolor - euro (1).jpg

Okna spełniają ważne funkcje we wszystkich budynkach, a już na pewno w budynkach mieszkalnych, w których to wchodzą w rolę dodatkowej ochrony. Od poszczególnych ich parametrów może zależeć nie tylko wygląd, ale też i bezpieczeństwo domu, dlatego producent okien sam powinien dążyć do zapewniania klientom najwyżej jakości swoich produktów.

Specjalne oznaczenia

Na poszczególnych oknach, dopuszczonych do sprzedaży, prawie zawsze można znaleźć różnego rodzaju oznakowania. W przypadku produktów okiennych, a także i drzwi, które zostały wprowadzone do sprzedaży zgodnie z obowiązującym w Polsce mowa o specjalnym znaku budowlanym „B” albo oznakowaniu „CE” o podobnym znaczeniu.

Produkt, który nie zawiera żadnego ze wspomnianych znaków, prawdopodobnie został wprowadzony do obrotu w sposób nielegalny lub z pominięciem ważnych kwestii, a to może wiązać się z jego niższą jakością lub też świadczyć o tym, że nie przeprowadzono nad nim odpowiednich testów.

Czytelny opis produktu

Obowiązkiem każdego profesjonalnego producenta okien jest przygotowanie szczegółowych kart wyrobu. Karty dołączane są do poszczególnych produktów i zawierają ich opisy, w których umieszcza się informacje na temat wybranych parametrów artykuł, jednakże wbrew pozorom opis nie koncentruje się wcale na fizycznych cechach produktu, takich jak poszczególne jego wymiary czy sposób wykonania, ale bardziej na właściwościach wpływających na użytkowanie.

Na karcie wyrobu producent okien może więc wspomnieć o tym, czy okna są wodoodporne, w jakim stopniu przepuszczają powietrze oraz jak radzą sobie z dodatkowymi obciążeniami. Opis tworzony jest na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań i testów. Dają one gwarancję tego, że karta wyrobu jest zgodna z rzeczywistą jakością produktu.

Jakościowy wybór

Jeżeli okaże się zatem, że wybrało się okna bez oznaczenia „CE” lub znaku „B” albo bez dołączonej do nich karty wyrobu, najlepiej zmienić swój wybór, póki nie jest na to za późno. Od producenta okien należy oczekiwać pełnego profesjonalizmu, który to będzie się przejawiać pod postacią zadbania o najwyższą jakość tworzonych i sprzedawanych produktów.

Brak kluczowych badań i testów jasno wskazuje na to, że ma się do czynienia z produktem nie do końca wartościowym. Okna są natomiast na tyle ważnymi elementami budynków i na tyle mocno wpływają one na żywotność oraz bezpieczeństwo całego domu, że w ich przypadku nie można iść na żadne ustępstwa.