Rak szyjki macicy – cichy zabójca kobiet.

Rak szyjki macicy jest częstym nowotworem kobiecych dróg rodnych. W skali świata stanowi drugą co do częstości występowania przyczynę chorób nowotworowych u płci pięknej (zaraz za rakiem piersi). Szacuje się, że rocznie zapada na niego, aż pół miliona kobiet. Spośród nich, aż 233 tysiące umiera, głównie ze względu na późne rozpoznanie choroby.

Rak szyjki macicy w Polsce.

Większość przypadków raka szyjki macicy dotyczy kobiet żyjących w krajach Trzeciego Świata. Nie oznacza to oczywiście, że Polska jest wolna od tej choroby. Dane z 2010 roku pokazują, że na raka szyjki macicy w naszym kraju zapadło, aż 3 tysiące kobiet, z czego 1700 zmarło. Statystyki te stawiają Polsce na w europejskim ogonie, jeśli chodzi o wykrywalność i leczenie tej śmiertelnej choroby.

Objawy raka szyjki macicy.

Wczesny rak szyjki macicy nie daje praktycznie żadnych objawów, dlatego tak ważna jest profilaktyczna diagnostyka (cytologia), która powinna być wykonywana u każdej dorosłej kobiety co 3 lata. To proste i bezbolesne badanie pozwala na wczesne wykrycie raka szyjki macicy, praktycznie w 80 procentach przypadków.

Jeśli chodzi o bardziej zaawansowane przypadki raka, dają one już bardziej wyraźne objawy. U kobiety mogą pojawić się krwiste upławy z pochwy oraz uczucie bólu. Najczęściej jednak, gdy objawy już wystąpiły, rak jest tak mocno zaawansowany, że leczenie radykalne i całkowite wyleczenie nie jest możliwe.

Rak szyjki macicy – leczenie.

Jeśli rak szyjki macicy zostaje wykryty na wczesnym etapie zaawansowania, możliwe jest leczenie radykalne. Polega ono na wycięciu samej szyjki macicy lub w razie konieczności całości narządu rodnego razem z częścią pochwową. Należy zaznaczyć, że tylko taka forma terapii daję pacjentkom szanse na całkowite wyleczenie choroby nowotworowej.

W przypadku, gdy rak szyjki macicy jest na tyle duży, że nie da się go operować, pozostają formy paliatywne terapii. Nakierowane są one na wydłużenie życia pacjentki, a nie na jej całkowite wyleczenie. Nie ulega więc wątpliwości, że regularne badania w przypadku raka szyjki macicy są kluczowe.

Rak szyjki macicy – rokowanie.

U kobiet regularnie badających się rzadko rozwija się pełnoobjawowy rak, a przeżywalność w tej grupie pacjentek sięga blisko 100 procent. Jeśli nowotwór zostanie rozpoznany później, w pierwszym stadium zaawansowania, procent ten spada do 90. W trzecim stopniu zaawansowania przeżywa jedynie co druga pacjentka, a w czwartym, gdy obecne są już przeżuty, obserwuje się jedynie sporadyczne przypadki wyleczeń.

Reasumując, rak szyjki macicy jest cichym zabójcom kobiet. Jest to szczególnie przykre, gdyż wcześnie wykryty może być praktycznie w 100 procentach przypadków skutecznie leczony i wyleczony.