Jak funkcjonują regionalne przedsiębiorstwa PKS?

sindbad - sindbad (23) .jpg

PKS było pierszym w Polsce przedsiębiorstwem, które oferowało liczne, regularne przewozy osób. Ze względu na to, ten skrót jest bardzo dobrze znany w całym kraju, a w niektórych miastach przedsiębiorstwa pod niezmienioną nazwą PKS funkcjonują do dzisiaj. Jak obecnie wygląda ich działalność?

Dlaczego PKS zniknęły z wielu miast?

PKS, czyli Państwowa Komunkacja Samochodowa powstało pod koniec lat 40. XX wieku. Było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przemieszczania się wielu osób. W ogólnokrajowej formie istniało przez ponad 50 lat i cieszyło się ogromną popularnością.

Największe zmiany w przedsiębiorstwie nastąpiły w 1990 roku, kiedy zostało ono podzielone na liczne, regionalne firmy. Większość z nich kontynuowała działalność, jednak w przeciągu ostatnich trzydziestu lat rynek transportu uległ znacznej zmianie, w wyniku czego cześć przedsiębiorstw PKS została sprywatyzowana, a część niestety musiała całkowicie zakończyć swoją działalność.

Jak obecnie wygląda działalność regionalnych przedsiebiorstw PKS?

Obecnie w niektórych miejscach w Polsce wciąż działają przedsiebiorstwa pod nazwą PKS. W dalszym ciągu oferują transport osób w oparciu o regularne połączenia, dzięki czemu ułatwiają dotarcie do pracy, szkoły czy rodziny mieszkańcom swojego regionu.

Część przedsiębiorstw, jak na przykład PKS Starogard Gdański poszerzyła swoją działalność o dodatkowe usługi związane z branżą. Pozwala to na pozyskanie przez przedsiebiorstwo większej ilości klientów i utrzymanie jego podstawowej działalności.

Jakie usługi oferują przedsiębiorstwa PKS?

Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, poza regularnym transportem osób, często oferują dodatkowe usługi. Bardzo popularny jest między innymi wynajem autokarów dla grup, a także organizacja krótkich wycieczek.

Dodatkowo, między innymi PKS Starogard Gdański prowadzi również stację diagnostyczną, usługi wulkanizacyjne, a nawet stację paliw i myjnię samochodową. Dzięki temu przedsiębiorstwo może nie tylko przynosić zyski finansowe, ale także rozwijać się.